Privacy & cookies

Heerlijkitaliaans.nl, gevestigd Schoonenburgsingel 108, 2135 GD Hoofddorp, is verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.heerlijkitaliaans.nl | info@heerlijkitaliaans.nl

 

Persoonsgegevens die Heerlijkitaliaans.nl verwerkt

Heerlijkitaliaans.nl verwerkt de gegevens die je verstrekt bij een aankoop in de webshop. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende gegevens, waaronder:

  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • bankrekeningnummer (IBAN).

 

Wat Heerlijkitaliaans.nl met gegevens doet

Heerlijkitaliaans.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van een bestelling in de webshop;
  • het informeren bij wijzigingen van een bestelling;
  • het doen van belastingaangifte en wanneer wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te gebruiken.

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Heerlijkitaliaans.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Persoonsgegevens over minderjarigen tot 16 jaar mogen alleen verwerkt worden met de toestemming van ouders of voogd. Het kan niet worden gecontroleerd of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Heerlijkitaliaans.nl raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je willen weten of Heerlijkitaliaans.nl zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@heerlijkitaliaans.nl.

 

Hoe lang Heerlijkitaliaans.nl gegevens bewaart

Heerlijkitaliaans.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Heerlijkitaliaans.nl houdt zich aan de bewaartermijnen zoals deze zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Heerlijkitaliaans.nl deelt jouw persoonsgegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is ter uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Heerlijkitaliaans.nl een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Heerlijkitaliaans.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Heerlijkitaliaans.nl gebruikt functionele, analytische cookies en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Heerlijkitaliaans.nl wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Heerlijkitaliaans.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden en helpen Heerlijkitaliaans.nl om de website goed te laten werken.

Heerlijkitaliaans.nl maakt ook gebruik van de dienst Google Analytics die analytische cookies plaatst. Deze cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kan Heerlijkitaliaans.nl het gebruik van de website makkelijker maken en verbeteren.  Heerlijkitaliaans.nl anonimiseert zo veel mogelijk en verstrekt deze informatie niet aan derden.

Bij jouw eerste bezoek aan deze website informeert Heerlijkitaliaans.nl je over deze cookies en vraagt toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

 

Rechten

Als persoon heb je een aantal rechten over de persoonsgegevens die Heerlijkitaliaans.nl verwerkt. Je hebt het recht op informatie over waar Heerlijkitaliaans.nl je gegevens voor zal gebruiken. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht tot verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens en kun je een klacht indienen over het gebruik ervan. Je kunt je verzoek indienen via info@heerlijkitaliaans.nl. Je ontvangt binnen vier weken een schriftelijke reactie.

 

Beveiliging

Heerlijkitaliaans.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@heerlijkitaliaans.nl.